Ofte stilte spørsmål

For alle

Hva er Sponge?

Sponge er en ny allsidig Minecraft-API. Den ble laget for å berike din Minecraft-opplevelse ved å la plugins legge til ekstra funksjonalitet til spillet. Les mer om Sponge her: Introduksjon og om Sponge sin historie her: Sponge sin historie

Hva kreves for å kjøre Sponge?

Sponge (og Minecraft) krever Java Runtime Environment for å kjøre ordentlig. Du trenger selvfølgelig en datamaskin å kjøre serveren på også, men bortsett fra det kreves ingen ting. Lær mer om å velge korrekt Java-versjon her: Installere Java

Hvor får jeg tak i Sponge?

Sponge er foreløbig ikke ferdig, men det finnes versjoner av SpongeForge og SpongeVanilla for utviklere: Nedlasting

Hva slags Sponge-implementasjoner finnes?

Sponge-prosjektet driver for øyeblikket med utvikling av to implementasjoner som bruker Sponge-API-en:

  1. SpongeForge, en kjernemodifikasjon for Minecraft Forge, som er et eksisterende Minecraft modifikasjons-rammeverk kjent for å medvirke til kraftig øking av Minecraft modifikasjoner. Forge har ingen universell API, og det er her Sponge kommer inn. Sponge tillater server-eiere å enkelt distribuere Sponge moduler, noe som gjør server-styring lettere. (SpongeForge var tidligere kjent som Sponge, men fikk nytt navn for å forhindre forvirring).
  2. SpongeVanilla, en frittstående implementering av Sponge API-en, som kjører på toppen av en standard Minecraft server. (SpongeVanilla var tidligere kjent som Granite, frem til utviklings-sammenkomstene ble slått sammen).

Hvor får jeg tak i plugins til Sponge?

På vårt heter pluginregister, som offisielle Ore. Utviklingen har allerede hosted på GitHub. Foreløpig er plugins startet på `SpongeForums<https://forums.spongepowered.org/c/plugins/plugin-releases>`_.

Hva skjedde med Bukkit?

Bukkit-prosjektet sluttet å utvikle sin API og server-modifikasjon. Rett etter sendte en av bidragsyterne en DMCA takedown-notis for å hindre videre spredning av CraftBukkit. Han hadde lov og rett til dette. Både nedlastninger og kildekode til CraftBukkit og avledede prosjekter (slik som Spigot og Cauldron), er ikke lenger allment tilgjengelig. Hvis du vil vite grunnene til at dette affiserte utviklingen av Sponge, kan du se på vår historie-side: Sponge sin historie

Kan jeg kjøre Bukkit-plugins med Sponge?

Ikke med Sponge i seg selv. Sponge bruker sin egen API (Sponge-API-en), og Bukkit bruker Bukkit-API-en. Det er imidlertid mulig at en tredjeparts plugin til Sponge implementerer Bukkit-API-en oppå Sponge-API-en, slik at man kan kjøre Bukkit-plugins.

For eiere av en tjener

Jeg eier en server! Hvordan vil det affisere min server å bytte til Sponge?

For en eksisterende Forge-server, må du laste ned Sponge og plassere den i mods-mappen. Serveren kan deretter startes som en hvilken som helst annen Forge-server.

Servere uten Forge kan velge å bruke SpongeVanilla i stedet, en implementasjon som ikke bruker Forge. Det finnes guider for å bytte fra Bukkit og/eller Canary andre steder på SpongeDocs. Det er verdt å merke seg at mange plugin-utviklere fra Bukkit har stilt seg støttende til Sponge, og planlegger å gjøre sine plugins tilgjengelige for Sponge-servere.

Det vil være mulig å overføre verdener. Det er opp til pluginutviklerne å lage konverteringsprosesser som vil la deg beholde plugin-data, dersom det eksisterer. Noen pluginutviklere vil kanskje ikke gjøre dette.

Det er verdt å merke seg at vi ikke vil ha støtte for Bukkit-plugins på Sponge. Det kan imidlertid være mulig for en tredjepart å lage en måte for Bukkit-plugins å fungere på Sponge.

Hvordan vil byttet til Sponge påvirke spillerne på min tjener?

Å bytte til Sponge bør ikke påvirke spillerne på din tjener. Dersom du (som eier av en tjener) flytter over på riktig måte, vil spillere kunne koble til din tjener på samme måte som før du flyttet over til Forge. De vil ikke trenge å ha Forge installert - med mindre tjeneren din kjører Forge-modifikasjoner, selvfølgelig.

For utviklere

Hva kan jeg gjøre med Sponge?

Sponge tilbyr en modul API. Dette betyr at du kan lage nytt innhold og nye spillemodus på farten, Ta en kikk på våre modulsider for å få en rask start: Creating a Plugin

Hva kan jeg ikke gjøre med Sponge? / Sponge sine begrensninger

Sponge kan ikke brukes til å lage nye blokker, teksturer eller vesener på klient-siden, eller noe annet innhold som krever at klienten modifiseres. Sponge-API-en vil av sikkerhetshensyn ikke støtte å sende modifikasjoner eller plugins til klienten. Du kan imidlertid bruke ForgeAPI-en til klienter og lage Sponge-plugins til serveren. Det er til og med mulig å bruke Sponge på klienten, men det kreves fortsatt modifikasjoner for å gjøre en god del ting.

Jeg er en Bukkit-pluginutvikler! Hvorfor kan ikke Sponge bruke Bukkit sin API?

Bukkit sin API inneholder kode lisensiert under GPL. Dette er hovedgrunnen til Bukkit sitt endelikt i september; ved å bevege oss videre med en ny API lisensiert under MIT-lisensen, kan vi unngå noen av problemene som påvirket Bukkit. Selv om dette ikke frigjør oss helt fra Mojang sin kontroll, siden deres kode er proprietær, er vi overbevist om at Mojang er for modifikasjoner, og vil fortsette å være for det i fremtiden.

Vil jeg kunne aksessere serverens indre med mine plugins?

Å få tilgang til tjenerens indre (kjent som «NMS» eller «net.minecraft.server» i CraftBukkit) kan gjøres gjennom Forge, som har fjernet tåkeleggingen av mange av navnene. Det er imidlertid verdt å merke seg at å gjøre bruk av tjenerens indre gjør det mulig at din plugin vil gå istykker ved en oppdatering - dette er ditt valg.