Niestandardowe dane

Sponge has a powerful data system, that can do much more than just vanilla features. It’s also possible to create your own data objects, allowing you to serialize objects directly to players, entities and more!

Aby rozpocząć tworzenie własnych danych, zalecamy zaznajomienie się z każdym komponentem ekosystemu w dokumentacji :doc: data <../ index>. Powinieneś zrozumieć, jak działa w pełni wdrożony system, zanim rozpoczniesz swoją pracę nad własną implementacją.

Istnieją trzy główne obszary niestandardowych danych:

  • DataHolders, which store data such as items and entities
  • DataManipulators, which are attached to a DataHolder and can contain any number of serializable objects. Manipulators will stay attached to their owner, even across reboots
  • Serialization, which saves/loads data into configs, files, or world files

Będziemy dostarczać i wyjaśniać fragmenty kodu w poradnikach, jednak zapewniamy również `pełną implementację`_dla tych, którzy wolą przejrzeć przykładową implementację.