Подготовка за разработване

Статията в раздела обяснява как да настроите развойната среда. Текстът е предназначен за разработчици, които искат да създават приставки с ППИ или искат да допринесат към проекта Спондж.

Съдържание