Java installeren

Java is needed to run Sponge and Minecraft: Java Edition. You most likely already have Java, but you may need to update it.

Sponge requires Java 8 (specifically 1.8.0_20 or above) at this time. Older Java versions are deprecated and will not work with Sponge. The difference between major versions of Java (6, 7, 8) is significant, and older versions cannot run Sponge properly. Currently, Sponge will not run with versions of Java greater than 8 either.

Java installeren

Als u Windows of macOS heeft op uw computer, kunt u Java downloaden van de officiële website.

Linux gebruikers kunnen OpenJDK installeren via hun pakket manager. OpenJDK is de open source versie van de Oracle versie van Java en het zou net zo goed moeten werken, misschien wel beter. Het is echter ook mogelijk om de Linux versie van Java te downloaden, maar wees ervan bewust dat veel Java-afhankelijke Linux pakketten nog steeds OpenJDK zullen installeren.

You may have to configure the path to the JRE/JDK in your

  • launcher using Profile (Advanced Options) -> <Your Profile> -> Java-Executable (.../java.exe)

  • server using either the PATH variable or using the full path to your java executable

32-bits versus 64-bits

If your computer supports it, you should use 64-bit versions of Java whenever possible. The Java installers from the this website should detect whether your computer is ready for 64-bit. However, the autodetection is sometimes wrong (try different browsers, if you are unsure).

It is also possible to look this up in the system information window.

  • Windows: Press <Win> + <Pause> or via Systeminformation have a look at your system type.

  • Linux: Open a terminal and type arch or uname -m. i686 -> 32-bit. x86_64 -> 64-bit.

  • Mac: There is only one download anyway…

If you are sure to about your system’s architecture you can manually choose the correct installer yourself.

Omdat de 64-bits versie van Java aanzienlijk beter werkt en ook meer dan ~3 GB van uw RAM (geheugen) door Java laat gebruiken, raden wij 64-bits aan in plaats van 32-bits.

De meeste moderne computers ondersteunen 64-bits.

JDK versus JRE

De JRE (Java Runtime Environment) wordt gebruikt voor het uitvoeren van Java applicaties. De download pagina hierboven biedt u de JRE aan.

De JDK (Java Development Kit) wordt gebruikt om Java applicaties te maken en je hebt het niet nodig als je niet van plan bent om Sponge plugins te maken of te werken aan Sponge. Echter, in sommige gevallen, heb je de JDK nodig om een actieve Java applicatie te diagnosticeren, zoals Sponge. Je kan de JDK downloaden van een andere website.