Twój wkład w Sponge

Ostrzeżenie

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Niniejsza sekcja opisuje sposoby jakich możesz zaangażować się w tworzenie Sponge.

Jakie są projekty, w których mogę pomóc?

Projekt Sponge i jego części są utrzymywane na GitHub. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z GitHub i narzędziami Git, to powinieneś pierw spojrzeć tutaj Praca z Git(Hub). Zaleca się zdecydowanie przeczytać nasze Zasady współpracy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Istnieje kilka projektów, w których obecnie możesz pomóc:

  • SpongeAPI

  • SpongeForge

  • SpongeVanilla

  • SpongeCommon

  • Mixin

  • SpongeDocs

  • Ore

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o strukturze projektu oraz jak dane projekty są powiązane ze sobą to powinieneś przeczytać Struktura Projektu Sponge.

Jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna?

Wkład podstawowy

Może to zrobić prawie każdy. Nie musisz znać języka programowania takich jak Java czy Python, aby:

  • Testowanie SpongeForge lub SpongeVanilla i zgłaszanie błędów lub używania nawyków

  • Zgłaszanie lub sugerowanie jakichkolwiek błędów, usterek czy bugów, które można napotkać

  • publikować propozycje lub pomysły, które polepszą Sponge

Zgłaszać błędy najlepiej za pośrednictwem naszych Repozytoriów GitHub, sugestie zamieszczać na naszym forum. Wystarczy przejrzeć naszą Stronę zgłaszania błędów , aby uzyskać dalsze instrukcje.

Wkład pośredni

Powinieneś posiadać przynajmniej podstawową znajomość Java, Python lub reST, aby pomóc w następujących kwestiach:

Rozwój SpongeAPI, SpongeForge, SpongeVanilla, a także Ore, jak i również SpongeDocs <https://github.com/spongepowered/SpongeDocs> odbywa się w kilku repozytoriach na serwerach GitHub.

Zaawansowane wsparcie

I wreszcie najbardziej trudne rzeczy, które mogą pomóc. Zaawansowana znajomość Java, Minecrafta i conajmniej podstawowa znajomość SpongeAPI <https://github.com/spongepowered/SpongeAPI> i jego struktury <https://jd.spongepowered.org> jest zdecydowanie zalecana, aby pomóc w:

Zawartość