Czym jest projekt Sponge?

Ostrzeżenie

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Artykuły zawarte w tej sekcji wyjaśniają wartości i cele projektu Sponge. Pomyśl o tej sekcji jako dodatkowym rozszerzonym FAQ, bo zawiera m.in. zasady i wytyczne dla kanałów komunikacji Sponge włączając w to forum; kanały IRC; subreddit a także definicje słów, których używa się w społeczności Sponge!

Jeżeli zrezygnujesz z przeczytania tej sekcji to Spongie będzie smutne. Nie pozwól, żeby w sercu Spongie zagościł smutek!

Zawartość