Feilsøking

You’re probably here because something went wrong with your Sponge server. Let’s see if we can figure out what it was, and what to do about it.

Java er ikke installert på din datamaskin

Solution: Get Java. Visit the Installere Java for more information.

Netverkstilkoblingsfeil (eller DDoS-angrep)

Symptomer: Nettverkstilkoblingen er hakkete, forsvinner plutselig, eller ikkeeksisterende.

Solutions: Check your connection to the modem or router. See if your browser has similar troubles. You can use a free service like speedtest.net to check your connection speed. Other services running on your computer or local network may the cause. Make sure that you have enabled Port Forwarding on your router. A DDoS attack, while unlikely, will probably completely kill your connectivity, and you should contact your ISP if you believe this to be the case.

Ikke nok ledig minne

Symptomer: Tjeneren krasjer, ofte med «Out of Memory»-meldinger.

Solutions: Expand the maximum Perm memory size with the startup argument -XX:MaxPermSize=128. Expand your server heap memory (if possible) with startup arguments e.g. -Xms1024M (1GB starting memory) and -Xmx2048M (2GB maximum). Monitor your free memory on the computer and see if there is some locked up in other processes. You may need to kill frozen java processes, or restart your machine. Memory leaks sometimes occur with bugs in plugins, which can take time to isolate.

Still an issue?: If you are still having issues despite the above and cannot increase the Heap Size, check in your Task Manager to see if you are using all available Memory. If you are, the only solution is to add more RAM to your system. If there is still plenty of memory available, you are running 32-bit Java. If you are using 32-bit Java, we recommend an upgrade to 64-bit Java, provided that your Operating System is also 64-bit.

Malformed Config File (e.g. Bad Editing)

Symptom: En (eller flere) plugins nekter å lastes inn, eller oppfører seg på uventede måter. Tjenerloggfilene vil inneholde meldinger om uleselige filer ved oppstart. Tjeneren kan krasje, og data kan korrumperes.

Solution: Stop the server, and check your edited files. Load backup files of any corrupted data. You may need to delete a config file entirely and allow it to regenerate upon server startup.

En plugin (eller modifikasjon) fungerer ikke

Symptom: Dette kan være nesten hva som helst - hva enn dine plugins gjør, pluss X-faktoren. Vanligvis krasjer tjeneren med en lang rekke feilmeldinger i tjenerloggfilene.

Solution: Stop the server, and check to see nothing has been corrupted. Be sure to check that it isn’t from an incorrectly edited config file (above). Remove suspect plugins and add them again one by one, restarting the server each time. The problem may originate from one plugin that is out of date - check for updates. Plugin conflict may also be the cause, having two incompatible plugins. You can also check our Mod Compatibility page to see if the problem is already known, and if there’s a way to fix it.

Operating System Unstable (e.g. Virus Infection)

Symptomer: Tjeneren krasjer gjentatte ganger eller bruker lang tid, og andre deler av operativsystemet dit sliter også.

Solution: Stop everything. Thoroughly check your system and storage devices for malware and viruses. Good tools for this include AdwCleaner, Junkware Removal Tool, MalwareBytes, and most antivirus ware. Check your server files for corruption after a clean restart of your system. Examine the hardware for damage too if the problems persist - e.g. a faulty power supply.

Korrumpert data

Symptomer: Verdensfiler kan ikke lastes inn eller får tjeneren til å krasje når spillere går inn i spesifikke chunks. Databasekorrupsjon.

Løsning: Last inn backup-filer av den korrumperte dataen. Programvare for å reparere skadede verdener finnes, og manglende regioner kan bli generert på nytt. Undersøk grunnen til korrupsonen - var det en malskapt plugin, databasedriver, strømkutt eller noe annet? Pass alltid på at du tar backups av viktig data til en sikker enhet med jevne mellomrom.

Problem mellom tastatur og stol

Symptom: Alt fungerte bra i går. Det gikk plutselig galt da jeg gjorde XYZ …

Løsning: SpongeDocs er ikke stor nok til å omfatte alt folk kan gjøre som vil medføre at programvare feiler på uforutsigbare måter. Det er alltid verdt det å tenke lenge og vel på hva du nylig kan ha gjort som kan ha påvirket din tjener. Et minnekort kan være løst etter støvfjerning, en snarvei kan være ødelagt…

Det er en feil med Sponge

Symptom: Ingen av punktene over passer, og ting virker fortsatt ikke som det skal.

Solution: Time to get out the big guns. File a report on the SpongeForge or SpongeVanilla issue tracker, remembering to include details of the version of Forge and Sponge you are using, and a link to the relevant server log file.

Det er noe i veien med Universet

Vi kan ikke hjelpe deg med denne. Du må klare deg selv. Lykke til.