Sponge Projesinin Yapısı

Uyarı

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Sponge Projesi, GitHub’da çeşitli farklı alt proje yapısından oluşur. Ayrıntılara girmeden önce kısa bir genel bakış:

Proje Açıklama Depoda ne yapılır?
SpongeAPI API API Gelişitirilmesi
SpongeForge Forge üzerine kurulmuş bir SpongeAPI uygulaması SpongeForge parçalarının geliştirilmesi
SpongeVanilla Doğrudan Vanilla Minecraft’ın üzerine kurulmuş bir SpongeAPI uygulaması SpongeForge deposunun Vanilya Eşdeğeri Geliştirilmesi
SpongeCommon SpongeForge ve SpongeVanilla arasında paylaşılan kod SpongeForge ve SpongeVanilla arasında paylaşılan tüm kodların geliştirilmesi
Mixin Uygulamaları alttaki kod yapısına enjekte etmek için kullanılan araç Sünger Minecraft sunucusu için çözüm geliştirilmesi
SpongeDocs Resmi SpongeProject Dökümanları Sponge Dosyalarını genişletme, düzeltme ve yazma
SpongeHome SpongeProject websitesi Websitemizin geliştirilmesi
Ore Eklenti barındırma çözümü Eklenti barındırma çözümünün geliştirilmesi

SpongeCommon, SpongeForge ve SpongeVanilla

SpongeCommon deposu, SpongeForge ve SpongeVanilla uygulaması arasında paylaşılan tüm kodu içeren tabandır. Vanilla’da çalışmayacak bazı Forge özel durumlar gerektirdiğinden SpongeForge ve SpongeVanilla depoları aralarında paylaşılamayan tüm kodları içeriyor.

SpongeForge uygulamasına baktığınızda, temelde SpongeCommon ve SpongeForge depolarındaki her şeyden bahsediyorsunuz demektir. Aynı şey, SpongeVanilla ve SpongeCommon için de geçerlidir. SpongeCommon da dahil olmaksızın depodan * SpongeForge veya SpongeVanilla’nın çalışmamasına bu sebep olabiliyor.

SpongeHome

SpongeHome, SpongeProject’ın web sitesidir. Go-macaron kitaplığını kullanarak Golang’da yazılmıştır. CSS ön işlemcisi olduğu için SCSS kullanır.

Cevher

Ore, kendi eklentimiz barındırma çözümümüzdür. Scala’da, Play Framework’e ve tabii ki açık kaynaklı olarak yazılmıştır!

Nasıl her şey birbirine bağlıdır

Sponge Uygulamalarının çeşitli bölümlerini ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve bağımlılıklarını gösterir. Sol tarafta, bazı SpongeAPI eklentileri, Forge mod ve etkileşim için Forge (mod olarak) ve Sponge (eklenti olarak) kullanan bir hibrid ile tipik bir SpongeForge kurulumu var. Sağ tarafta tipik bir SpongeVanilla kurulumu var. SpongeVanilla’nın Forge işlevini eksik olduğu için, SpongeVanilla’nın Forge modlarına veya karma ürüne destek olmadığını fark edeceksiniz:

Repo Overview