Bir eklenti oluşturma

Bu bölüm Sponge API ile eklentiler tasarlamak isteyen geliştiriciler içindir. Makaleler SpongeAPI’nin çeşitli yönlerini ve arkasındaki kavramları kapsar. Bu bölümün amacının her konspeti kapsamadığını, geliştiricilere SpongeAPI kullanımına başlamakta yardımcı olmak için olduğunu anlamanız önemlidir. `Javadocs <https://jd.spongepowered.org/> `__ siz API ‘ye bir defa alıştıktan sonra size büyük yardımda bulunacaktır.

Not

Java’da geliştirme konusunda önceden deneyim sahibi olmanız tavsiye edilir! Belgeden kopyalama ve yapıştırma örnekleri özellikle değişiklik yapmadan büyük ihtimalle çalışmayacaktır.

Tüyo

Cookbook her biri SpongeAPI’nin belirli bir bölümünü gösteren tam işlevli eklentilerin bir toplamıdır. Bu eklenti “recipes” ları bağımsızdır ve Gradle veya Maven ile derlenebilir. Bazıları Scala ve Kotlin gibi diğer JVM dillerini kullanarak eklentileri nasıl oluşturulacağını gösteriyor.

İçindekiler