Kitap görünümleri

A BookView Book GUI’sinin istemcideki temsilidir. BookView gerçek bir ItemStack ile ilişkilendirilmez ve yalnızca Text dosyasını oynatıcıya kayıt yoluyla gösterir. İstemciye, imzasız bir kayıdı açmasını söylemek mümkün olmadığından, ``BookView``in yalnızca okunur olduğunu unutmayın.

Bir `` BookView`` oluşturmak için: javadoc: BookView # builder () yöntemiyle sağlanan bir: javadoc: BookView.Builder elde etmeniz yeterlidir. Üreticiyi kullanarak, `` BookView`` unvanını, yazarını ve sayfalarını belirleyebiliriz. Sonra görünümü kullanmak için onu bir: javadoc: ‘Görüntüleyici’ ne göndermek zorundayız. Buna bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

import org.spongepowered.api.effect.Viewer;
import org.spongepowered.api.text.BookView;
import org.spongepowered.api.text.Text;

BookView bookView = BookView.builder()
    .title(Text.of("Story Mode"))
    .author(Text.of("Notch"))
    .addPage(Text.of("There once was a Steve..."))
    .build();
viewer.sendBookView(bookView);

Bu :javadoc:`BookView.Builder#addPage(Text) yönteminde belirtilen metni içeren tek sayfalı bir kitabı müşteriye görüntüleyecektir . Elbette eklemek istediğiniz her sayfa için ``addPage(Text)`` kodunu çağırmanıza gerek yoktur.``BookView.Builder``sınıfı çoklu Textleri kabul eden bir BookView.Builder#addPages(Collection<Text>) sağlar.

BookView.Builder sınıfı ayrıca BookView.Builder#insertPage(int, Text) ve verilen her dizinde araya sayfa ya da sayfalar eklemeye yönelik BookView.Builder#insertPages(int, Collection<Text>) ile uyumlu olan yöntemler de sağlar.

Ayrıca sayfadan ``Text``girerek veya silmek istediğiniz sayfanın dizinini belirterek ``BookView``dan sayfalar silebilirsiniz. Basitce söylemek gerekirse :javadoc:`BookView.Builder#removePage(Text)`ile uyumlu , :javadoc:`BookView.Builder#removePage(int)`, veya BookView.Builder#removePages(Collection<Text>) yöntemleri kullanmanız gerekmektedir.