Metin

Biçimlendirilmiş Metin bu bölümde açıklandığı gibi Text.Builder, kullanılarak oluşturulabilir. Sağlam Text API stilleme, renklendirme ve Text eylemlerini birleştirmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Sayfalandırma, içeriği (metin listeleri gibi) ayrı sayfalara bölme süreci de bu bölümde ele alınacaktır.

İçindekiler