Planer for fremtiden

Warning

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Det er mye vi bestemt å gjøre. Nærmere ønsker:

  • If Mojang releases an official modding API, we are interested in building the Sponge API on top of Mojang’s modding API so Sponge plugins will work on both.

  • We may support client-side Sponge mods that could perform a variety of functions related to the client.

Det er også gjøre ting vi har bestemt oss for ikke å noen:

  • We will not support Bukkit plugins natively.

  • Vi vil ikke sende Forge til fra sikkerhetsproblemer mods klienten på grunn av serveren.

  • Vi vil ikke utvikle programmeringsspråk ved hjelp av andre implementeringer, men vi oppfordrer gjøre til å andre det. Vårt fokus er på Java.