Forum Posting Guidelines

Warning

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Read Before Posting

If you are confused or curious about Sponge, we strongly recommend reading the Ofte stilte spørsmål.

Please refrain from posting topics asking for basic information about Sponge, like «Is Sponge a Forge mod», «When will Sponge be released», etc. Answers to those questions can be found here in SpongeDocs.

Før du legger inn et nytt emne på Svampforum, må du sørge for at det ikke er overflødige informasjon eller spørsmål! Bruk søkefunksjonen (øverst til høyre på siden) eller sjekk ’Ditt emne ligner på `boksen som vises over emne når du oppretter et nytt ruten (det oppdateres når du legger til ting i emnet ditt). Hvis det er et diskusjonen emne, bør du sannsynligvis fortsette lignende din der!

Discussions about other APIs are allowed so long as they don’t turn nasty.

Still need more info? Take a look at the Sponge resources in the Sponge Documentation, check the Forum Announcements, or to track Sponge’s progress, follow them on Twitter or watch Sponge GitHub. If you are really keen to help development, look at Contributing to Sponge.

Forum Rules

  • A complete list of rules and guidelines for Sponge Forums can be found in Forum & IRC Rules.

Categorizing Your Posts

Når du rullegardinmenyen nye emner, bruker du oppretter til høyre for emnetittel for å angi sin kategori. Prøv å sørge for at denne sender passer til hva du kategorien inn om. Hvis du siden vet hva en kategori innebærer, er en beskrivelse ved ikke av hver i rullegardinmenyen.

Thanks for reading & welcome to the Sponge community!