Fremtidsplaner

Advarsel

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Det er mye vi har lyst til å gjøre. Spesifikt:

  • Dersom Mojang gir ut et offisielt modifikasjons-API, er vi interesserte i å bygge Sponge-API-et oppå Mojang sitt API, slik at Sponge-plugins vil virke på begge.

  • Det er mulig at vi vil støtte Sponge-modifikasjoner for klienter, som kan utføre forskjellige funksjoner på klientsiden.

Det er også noen ting vi har bestemt oss for at vi ikke skal gjøre:

  • Vi vil ikke ha innebygd støtte for Bukkit-plugins.

  • Vi vil ikke sende Forge-modifikasjoner fra tjeneren til klienten av sikkerhetshensyn.

  • Vi vil ikke utvikle implementasjoner som bruker andre programmeringsspråk, men vi anbefaler andre å gjøre det. Vårt fokus er på Java.