Definicje słów Sponge

Ostrzeżenie

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Jest to wstęp do bardziej zarezerwowanych wyrazów, zwrotów i skrótów używanych w projekcie Sponge. Linki są podane tylko w niektórych przypadkach. To nie jest instrukcja do SpongeAPI lub programowania w Java.

Informacja

Znaczenia te zostały zdefiniowane w odniesieniu do Minecraft i/lub projektu Sponge zgodnie z ich wymogami.

Definicje

Interfejs API
Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji - droga do prostrzego tworzenia modyfikacji.
Współtwórca
Osoba przyczyniająca się do rozwijania kodu projektów SpongePowered.
Coremod
CoreMod jest modem Forge, który ładuje się przed załadowaniem klas Mojang, co pozwala mu modyfikować natywny kod Minecrafta za pomocą Access Transformers, modyfikacji klasy ASM lub innej manipulacji bytecode’u Java.
Crowdin
System Internetowy do tłumaczeń dokumentacji. SpongeDocs używa go, aby dostarczyć tłumaczenia Dokumentacji w wielu językach. Więcej informacji: https://crowdin.com/project/sponge-docs
Programista Rozwojowy
Osoba która programuje kod (Sponge, Pluginy, Mody, …).
FLARD
Jest zielone, jadalne i wybuchowe. Zostaw to w spokoju, a ono zostawi Ciebie w spokoju.
Forge
Istniejące od długiego czasu API modyfikowania Minecraft z własnym instalatorem. Forge pozwala na wykorzystywanie modów w grach jednoosobowych, LAN jak i na serwerach dedykowanych, https://mcforge.readthedocs.io/en/latest/
GitHub
Darmowy publiczny system internetowy do udostępniania kodu i tworzenia projektów. https://github.com/
Implementation, realizacja
Mod lub program, który umożliwia korzystanie z SpongeAPI w Minecrafcie.
IRC
Internet Relay Chat, wykorzystywany jako platforma czatu. Zapewnia pokoje rozmów dla wszystkich rzeczy Sponge.
Problem
Sposób zgłaszania problemów, błędów, ulepszeń i rzeczy do zrobienia na GitHub i gdzie indziej. Projekt Sponge wykorzystuje GitHub jako narzędzie do śledzenia problemów.
Java
Język programowania, w którym napisany jest Minecraft oraz Sponge i który jest wymagany do ich uruchomienia. Więcej informacji: http://java.com/en/
MCP
Mod Coder Pack - oprogramowanie dla twórców ułatwiające tworzenie modyfikacji dla serwera jak i klienta Minecraft. Dostępne pod adresem: http://www.modcoderpack.com/website
Jak działa Mixins?
Specialne funkcje programistów, które są umieszczane jako dodatek Sponge w kodzie źródłowym Minecraft. Informacje: https://github.com/SpongePowered/Mixin/wiki
Mod
Modyfikacja Minecrafta, która w jakiś sposób zmienia rozgrywkę. Modyfikacje napisane za pomocą Forge API wymagają Forge do działania, ale niektóre mody mogą być instalowane samodzielnie.
NPC
Non-Player Character. Dowolna postać niekontrolowana przez gracza np. Osadnik.
Ruda
Oficjalny strona hostująca plugin Sponge nie jest jeszcze gotowa. Zamiast tego korzystaj z forum Sponge.
„Patreon”
Usługa, która pozwala na wysyłanie dotacji dla projektów i organizacji. Jeżeli chcesz wspierać Sponge, to spójrz tutaj! Strona Patreon do dotacji na rzecz Sponge
Plugin, Wtyczka
Jest to modyfikacja gry, która rozszerza i zmienia Minecraft’a poprzez SpongeAPI możliwa do użycia tylko na serwerach ze Sponge.
Liderzy Projektu
Osoby te, są odpowiedzialne za działanie całego projektu Sponge. Odpowiedzialni poszczególnie za aktywność różnych zespołów i podprojektów.
Pull Request (PR)
Metoda przesyłania kontrybucji do otwartego projektu deweloperskiego, takiego jak repozytoria Sponge na GitHub.
Sponge
Przyjemna nazwa zwyczajowa całego projektu.
SpongeAPI
Minecraft Plugin API opracowany w ramach projektu Sponge.
SpongeCommon
Repozytorium kodu obecnego w oficjalnych implementacjach SpongeAPI i wykorzystanego do ich tworzenia. Jest to magazyn z najbardziej aktualnym kodem z którego korzystają SpongeVanilla i SpongeCoremod.
SpongeForge
Implementacja SpongeAPI jako Coremod’u Forge.
SpongeDocs
Dedykowana i często aktualizowana dokumentacja, będąca najlepszym źródłem informacji o Sponge.
Forum Sponge
Strona główna projektu Sponge i drugie w kolejności najlepsze źródło informacji o Sponge. Informacje o aktualizacjach są regularnie publikowane. https://forums.spongepowered.org/
Fundacja Sponge
Finansowa strona projektu, oddzielna część akceptująca, zarządzająca i rozprowadzająca dotacje.
SpongeVanilla
Oprogramowanie API Sponge, które działa na Minecraft Vanilla (nie działa na Forge).
Spongie
Maskotka projektu Sponge, dzielny, mały Sponge z czerwoną peleryną.
Spongy - Gąbczasty
Gąbczasty to bot na GitHub, który tworzy PR podgląd dla dokumentów.
Liderzy zespołów
Osoba, która kieruje działania i zadania zespołów (WebDev, Docs, SysOps, subreddit, IRC).