Definicje słów Sponge

Ostrzeżenie

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Jest to wstęp do bardziej zarezerwowanych wyrazów, zwrotów i skrótów używanych w projekcie Sponge. Linki są podane tylko w niektórych przypadkach. To nie jest instrukcja do SpongeAPI lub programowania w Java.

Informacja

Znaczenia te zostały zdefiniowane w odniesieniu do Minecraft i/lub projektu Sponge zgodnie z ich wymogami.

Definicje

Interfejs API

Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji - droga do prostrzego tworzenia modyfikacji.

Współtwórca

Osoba przyczyniająca się do rozwijania kodu projektów SpongePowered.

Coremod

Jest to proces dodatkowy, który jest uruchamiany przed procesami Mojang. Celem CoreMod jest aktualizacja kodu gry Minecraft. http://www.minecraftforge.net/wiki/Core_Mod

Crowdin

System Internetowy do tłumaczeń dokumentacji. SpongeDocs używa go, aby dostarczyć tłumaczenia Dokumentacji w wielu językach. Więcej informacji: https://crowdin.com/project/sponge-docs

Programista Rozwojowy

Osoba która programuje kod (Sponge, Pluginy, Mody, …).

FLARD

Jest zielone, jadalne i wybuchowe. Zostaw to w spokoju, a ono zostawi Ciebie w spokoju.

Forge

A long-standing Minecraft modding API, with its own installer. Forge enables mods in single player, LAN, and on dedicated servers. http://www.minecraftforge.net/wiki/

GitHub

Darmowy publiczny system internetowy do udostępniania kodu i tworzenia projektów. https://github.com/

Implementation, realizacja

Mod lub program, który umożliwia korzystanie z SpongeAPI w Minecrafcie.

IRC

Internet Relay Chat, wykorzystywany jako platforma czatu. Zapewnia pokoje rozmów dla wszystkich rzeczy Sponge.

Problem

Sposób zgłaszania problemów, błędów, ulepszeń i rzeczy do zrobienia na GitHub i gdzie indziej. Projekt Sponge wykorzystuje GitHub jako narzędzie do śledzenia problemów.

Java

Język programowania, w którym napisany jest Minecraft oraz Sponge i który jest wymagany do ich uruchomienia. Więcej informacji: http://java.com/en/

MCP

Mod Coder Pack - oprogramowanie dla twórców ułatwiające tworzenie modyfikacji dla serwera jak i klienta Minecraft. Dostępne pod adresem: http://www.modcoderpack.com/website

Jak działa Mixins?

Specialne funkcje programistów, które są umieszczane jako dodatek Sponge w kodzie źródłowym Minecraft. Informacje: https://github.com/SpongePowered/Mixin/wiki

Mod

Modyfikacja Minecrafta, która w jakiś sposób zmienia rozgrywkę. Modyfikacje napisane za pomocą Forge API wymagają Forge do działania, ale niektóre mody mogą być instalowane samodzielnie.

NPC

Non-Player Character. Dowolna postać niekontrolowana przez gracza np. Osadnik.

Ruda

Oficjalny strona hostująca plugin Sponge nie jest jeszcze gotowa. Zamiast tego korzystaj z forum Sponge.

„Patreon”

Usługa, serwis która pozwala na wysyłanie dotacji dla projektów i organizacji. Jeżeli chcesz wspspierać Sponge to spójż tutaj! Sponge Patreon Donation Page <https://www.patreon.com/Sponge?ty=h>

Plugin, Wtyczka

Jest to modyfikacja gry, która rozszerza i zmienia Minecraft’a poprzez SpongeAPI możliwa do użycia tylko na serwerach ze Sponge.

Liderzy Projektu

Osoby te, są odpowiedzialne za działanie całego projektu Sponge. Odpowiedzialni poszczególnie za aktywność różnych zespołów i podprojektów.

Pull Request (PR)

Metoda przesyłania kontrybucji do otwartego projektu deweloperskiego, takiego jak repozytoria Sponge na GitHub.

Sponge

Przyjemna nazwa zwyczajowa całego projektu.

SpongeAPI

Minecraft Plugin API opracowany w ramach projektu Sponge.

SpongeCommon

Repozytorium kodu obecnego w oficjalnych implementacjach SpongeAPI i wykorzystanego do ich tworzenia. Jest to magazyn z najbardziej aktualnym kodem z którego korzystają SpongeVanilla i SpongeCoremod.

SpongeForge

Implementacja SpongeAPI jako Coremod’u Forge.

SpongeDocs

Dedykowana i często aktualizowana dokumentacja, będąca najlepszym źródłem informacji o Sponge.

Forum Sponge

Strona główna projektu Sponge i drugie w kolejności najlepsze źródło informacji o Sponge. Informacje o aktualizacjach są regularnie publikowane. https://forums.spongepowered.org/

Fundacja Sponge

The financial side of the project, a separate entity that accepts, manages and distributes donations. http://spongefoundation.org/

SpongeVanilla

Oprogramowanie API Sponge, które działa na Minecraft Vanilla (nie działa na Forge).

Spongie

Maskotka projektu Sponge, dzielny, mały Sponge z czerwoną peleryną.

Spongy - Gąbczasty

Gąbczasty to bot na GitHub, który tworzy PR podgląd dla dokumentów.

Liderzy zespołów

Osoba, która kieruje działania i zadania zespołów (WebDev, Docs, SysOps, subreddit, IRC).