Etkinlikler

Olaylar eklentileri belirli olaylarla ilgili bilgilendirmek için kullanılır. Birçok olay da iptal edilebilir * - yani, olayın işaret ettiği eylemin engellenmesi mümkündür. İptal edilebilir olaylar :javadoc: İptal edilebilir arabirimini uygular.

Sponge bir çok etkinlik içerir; ancak, eklentiler, diğer eklentilerin dinlediği, kendi etkinliklerini yaratabilirler.

Olay dinleyicilere, olay dinleyicisinin diğer olay dinleyicileri bağlamında çalıştırılma sırasını belirleyen bir öncelik atanır(diğer eklentilerde olduğu gibi).Örneğin,”ERKEN” bir olay dinleyicisi ile diğer olay dinleyicilerin çoğundan daha önce geri dönecek.Daha fazla bilgi için bakınız: ref: about_listener

Etkinlikler belirli bir eklentilere gönderilemez. Bir etkinliği dinleyen tüm eklentiler, o etkinlikten haberdar edilir.

Etkinlik veri yolu veya etkinlik yöneticisi hangi eklentilerin hangi etkinliği dinlediğini izleyen ve olayları olay dinleyicilerine dağıtmaktan sorumlu olan sınıftır.

Sponge, plugin yeniden yüklemeleri için geri arama sağlar. Daha fazla bilgi için :ref: oyun tekrar yükleme bölümüne bakınız.

İçindekiler