Metin

Biçimli metin, bu bölümde açıklandığı üzere, Text.Builder kullanarak oluşturulabilir. Sağlam Metin API’si, biçimlendirme, renklendirme ve TextActions gibi düzenleme opsiyonlarını kombine edecek birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Sayfalandırma, içeriği (metin listeleri gibi) ayrı sayfalara bölme süreci de bu bölümde ele alınacaktır.

İçindekiler