Alıştırmalar

Bu bölüm, uyulması gereken bazı en iyi uygulamaları ve kaçınılan bazı kötü uygulamaları açıklamaktadır.