Sponge Projesinin Yapısı

Sponge Projesi, GitHub’da çeşitli farklı alt proje yapısından oluşur. Ayrıntılara girmeden önce kısa bir genel bakış:

Proje Açıklama Depoda ne yapılır?
SpongeAPI API API Gelişitirilmesi
SpongeForge Forge üzerine kurulmuş bir SpongeAPI uygulaması SpongeForge parçalarının geliştirilmesi
SpongeVanilla Doğrudan Vanilla Minecraft’ın üzerine kurulmuş bir SpongeAPI uygulaması SpongeForge deposunun Vanilya Eşdeğeri Geliştirilmesi
SpongeCommon SpongeForge ve SpongeVanilla arasında paylaşılan kod SpongeForge ve SpongeVanilla arasında paylaşılan tüm kodların geliştirilmesi
Mixin Uygulamaları alttaki kod yapısına enjekte etmek için kullanılan araç Sünger Minecraft sunucusu için çözüm geliştirilmesi
SpongeDocs Resmi SpongeProject Dökümanları Sponge Dosyalarını genişletme, düzeltme ve yazma
SpongeHome SpongeProject websitesi Websitemizin geliştirilmesi
Ore Eklenti barındırma çözümü Eklenti barındırma çözümünün geliştirilmesi
SpongeAuth The authentication portal and SSO for our websites Development of our authentication portal and SSO solution

SpongeCommon, SpongeForge ve SpongeVanilla

SpongeCommon deposu, SpongeForge ve SpongeVanilla uygulaması arasında paylaşılan tüm kodu içeren tabandır. Vanilla’da çalışmayacak bazı Forge özel durumlar gerektirdiğinden SpongeForge ve SpongeVanilla depoları aralarında paylaşılamayan tüm kodları içeriyor.

SpongeForge uygulamasına baktığınızda, temelde SpongeCommon ve SpongeForge depolarındaki her şeyden bahsediyorsunuz demektir. Aynı şey, SpongeVanilla ve SpongeCommon için de geçerlidir. SpongeCommon da dahil olmaksızın depodan * SpongeForge veya SpongeVanilla’nın çalışmamasına bu sebep olabiliyor.

SpongeHome

SpongeHome is the Sponge Project’s website. It’s written in Golang, using the go-macaron library. It uses SCSS as its CSS preprocessor.

Cevher

Ore is our very own plugin hosting solution. It’s written in Scala, based on the Play Framework and of course open source!

Nasıl her şey birbirine bağlıdır

Sponge Uygulamalarının çeşitli bölümlerini ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve bağımlılıklarını gösterir. Sol tarafta, bazı SpongeAPI eklentileri, Forge mod ve etkileşim için Forge (mod olarak) ve Sponge (eklenti olarak) kullanan bir hibrid ile tipik bir SpongeForge kurulumu var. Sağ tarafta tipik bir SpongeVanilla kurulumu var. SpongeVanilla’nın Forge işlevini eksik olduğu için, SpongeVanilla’nın Forge modlarına veya karma ürüne destek olmadığını fark edeceksiniz:

Repo Overview