Eğiticiler

This section is a repository of links to instructional videos about sponge plugin development, prepared by trusted developers. We hope that these will guide you to great heights in sponge plugin development.

Intellij IDEA

Uzun süreli Sponge katılımcısı olsn Sibomotlar Intellij IDEA kullanarak bir dizi eğitici video hazırladı.

Bu konularla ilgili daha fazla bilgi ve tartışma Sponge Forumlarında bulunabilir.

Umarız daha gelecek çok şey vardır!