Bloki

Block-i są podstawą każdego świata Minecraft, elementem, który sprawia, że Minecraft to minecraft. Ta sekcja zawiera szczegóły, jak i informacje o typach Block’ów, jak są odczytywane atrybuty i jak ustawić je za pomocą SpongeAPI, jakie płytki są Entitie oraz jak można je oswoić, aby zachowywały się dokładnie tak jak chcesz.

Zawartość