Komendy

Wskazówka

Ponieważ Command API używa Text API, polecamy najpierw zapoznać się z Tekst.

Istnieją dwa różne API do tworzenia komend w Sponge: Interfejs CommandCallable oraz CommandSpec builder.

Najbardziej komfortowym sposobem w tworzeniu nowych komend jest CommandSpec builder, który będzie opisany w tej sekcji. Wspiera on podkomendy oraz parsowanie argumentów.

Alternatywnie, możesz użyć CommandCallable, niskopoziomowego interfejsu, który pozwala uzyskać dostęp do czystych danych komendy. Jest on opisany na tej stronie.

Zawartość