Logowanie i Debugowanie

There are a few logging frameworks available for use in Java. Logging is preferable to printing to stdout or stderr with System.out.println() for a number of reasons:

  • Logged messages are labeled with a source name, making it easier to figure out where the logged messages are coming from.

  • Logged messages have a severity level which allows for simple filtering (e.g. disable all non-critical notices).

  • Domyślnie dostępne loggery pozwalają włączyć lub wyłączyć wiadomości z wybranych źródeł

Sponge uses org.slf4j.Logger, not java.util.logging.Logger.

Uzyskiwanie Loggera

The Guice module used during the initialization of plugins has a plugin-scoped logger. This allows you to annotate a field, method, or constructor with @Inject to get the logger for your plugin, which is pre-configured with the correct plugin ID.

Informacja

See Główna Klasa Pluginu for information on configuring your plugin ID.

Example - Field

import com.google.inject.Inject;
import org.slf4j.Logger;

@Inject
private Logger logger;

** Przykład - metoda **

private Logger logger;

@Inject
private void setLogger(Logger logger) {
    this.logger = logger;
}

Example - Constructor

// For the purpose of this example, "Banana" is the class name

private Logger logger;

@Inject
public Banana(Logger logger) {
    this.logger = logger;
}

It is recommended to set your logger in your main plugin class, as it is instantiated with the Guice injector when the plugin is loaded.

Creating a getter method for your logger in the same class in which it was set is also ideal, although optional. An example getter method is illustrated below.

public Logger getLogger() {
    return logger;
}

Wyświetlanie Wiadomości

Wysyłanie wiadomości z Twojego rejestratora jest bardzo proste.

Informacja

Poniższy przykład zakłada, że metoda pobierająca Twojego rejestratora o nazwie «» getLogger()»», jak pokazano w poprzedniej sekcji. Dla Ciebie może się różnić w zależności od tego, co wymieniłeś w metodzie getter.

getLogger().info(String);
getLogger().debug(String);
getLogger().warn(String);
getLogger().error(String);

Ciągiem jest wiadomość, którą chcesz emitować. Na przykład:

getLogger().warn("This is a warning!");