Kunstressurser

Denne siden tilbyr den offisielle SpongePowered-logoen og maskoten. Skriften som brukes i logoen er Montserrat. Føl fri til å bruke den til å spre ordet om Sponge. Vær imidlertid oppmerksom på at disse bildene ikke er tilbudt under MIT-lisensen, men holdes heller under Creative Commons - Non Commercial, No Derivatives license. Se nedenfor for en klargjøring av våre ønsker.

Obs

Hvis du leser en oversatt versjon, vær oppmerksom på at den engelske lisensen er den som teller. Oversatte lisenser gis bare til informasjonsformål.

Du har tillatelse til:

  • Make minor modifications to Spongie’s facial expressions - such as making a cute smile, making her perplexed or sad, adding a hat, and so on. It should be easily recognizable that the Spongie you create is the Spongie mascot, but wearing a different expression or clothing.

  • Å bruke Spongie eller SpongePowered-logoen i en artikkel eller et blogginnlegg om Sponge-prosjektet, og for å spre ordet.

  • Use the SpongePowered Logo to link to Sponge Homepage (for example in your signature on forums etc.) or other official SpongePowered resources.

  • Use the logos in social buttons.

Du har ikke tillatelse til:

  • Å bare bruke maskoten som en lenke til Sponge prosjektet. SpongePowered-logoen (som innehar Spongie sin form) er en bedre representasjon av Sponge-prosjektet når den brukes som en tilknytning eller referanse.

  • Create a vastly modified version of Spongie, where she becomes unrecognizable or clearly different from the original Spongie mascot.

  • Add your project image to Spongie or the logo, nor vice versa.

  • Claim Spongie as your mascot, nor use her as a mascot for your own project.

  • Sell or use Spongie or the logo in commerce without permission.

  • Å endre enhver farge eller størrelse.

Spongie - den offisielle maskoten til Sponge

Spongie the SpongePowered mascot