Sponge-ordliste

This is a guide to the more common reserved words, phrases and abbreviations used in the Sponge Project. Links are provided in some cases to provide more information. It is not intended to be a guide to SpongeAPI or Java.

Obs

Ord defineres i sammenheng med Minecraft og/eller Sponge-prosjektet som nødvendig.

Definisjoner

API
Programmeringsgrensesnitt - en måte å gjøre modifikasjon enklere.
Bidragsyter
En person som bidrar med kode til SpongePowered-prosjekter.
Kjernemodifikasjon
En kjernemodifikasjon er en mod til Forge som lastes inn før Mojang-klasser, slik at den kan endre innebygd Minecraft-kode via aksesstransformatorer, modifikasjon av klasser med ASM, eller annen bytecode-manipulasjon med Java.
Crowdin
Et nettbasert oversettelsessystem for dokumentasjon. Brukes av SpongeDocs for å oversette dokumentasjonen til mange forskjellige språk. https://crowdin.com/project/sponge-docs
Utvikler
En person som skriver kode (Sponge, plugins, mods, …).
Discord
Discord is a free voice, video and text chat app, and is used as a chat platform. Like IRC, Provides chat rooms for all things Sponge. Sponge’s Discord server is synced with Sponge’s IRC server.
FLARD
Grønt, spiselig og høyeksplosivt. La det være i fred, så lar det deg være i fred.
Forge
Et langtlevende API for modifikasjon av Minecraft, med sin egen installerer. Forge muliggjør modifikasjoner i enspillermodus, på LAN og på dedikerte servere. https://mcforge.readthedocs.io/en/latest/
GitHub
Et gratis, offentlig, nettbasert system for å dele kode og opprette prosjekter. https://github.com/
Implementasjon
A mod or program that enables the use of SpongeAPI in Minecraft.
IRC
Internet Relay Chat, used as a chat platform. Provides chat rooms for all things Sponge. Sponge’s IRC server is synced with Sponge’s Discord server.
Issue
En måte å merke problemer, bugs, forbedringer og ting som må gjøres på GitHub og annensteds. Sponge-prosjektet bruker GitHub til behandling av Issues.
Java
Programmeringsspråket som Minecraft og Sponge er skrevet i, og som er nødvendig for å kjøre dem. https://java.com/en/
MCP
Mod Coder-pakken hjelper utviklere med å lage modifikasjoner både til Minecraft-serveren og -klienten. http://www.modcoderpack.com/website
Mixins
Specialized program components that inject Sponge into Minecraft. https://github.com/SpongePowered/Mixin/wiki
Mod
En Minecraft-modifikasjon som endrer spillet på en eller annen måte. Mods som er skrevet med bruk av Forge sitt API krever Forge for å virke, men noen mods kan installeres på egen hånd.
NPC
Non-Player Character. Any character not controlled by a player, e.g. a Villager.
Ore
The Official Sponge plugin hosting site. https://ore.spongepowered.org/
Patreon
En tjeneste som muliggjør donasjoner til prosjekter og organisasjoner. Hvis du vil støtte Sponge, er dette stedet å lete! Sponge sin side på Patreon
Plugin
A Minecraft mod that extends and changes Minecraft via SpongeAPI, usable only on Sponge servers.
Prosjektledere
The folks in charge of the entire Sponge Project, responsible for coordinating the activities of the various Teams and sub-projects.
Pull Request (PR)
En måte å bidra til et åpent utviklingsprosjekt, slik som Sponge sine lagringssteder på GitHub.
Sponge
Navnet på hele prosjektet.
SpongeAPI
API-et for plugins til Minecraft som er utviklet av Sponge-prosjektet.
SpongeAuth
The authentication panel and SSO solution for all of the Sponge websites. https://auth.spongepowered.org/
SpongeCommon
Et oppbevaringssted for kode som er felles for de offisielle Sponge-API-implementasjonene, som brukes til å bygge dem. SpongeVanilla og SpongeForge bruker dette oppbevaringsstedet.
SpongeForge
Implementasjonen av Sponge-API-et som en kjernemodifikasjon til Forge.
SpongeDocs
Dedikert og ofte oppdatert dokumentasjon, den beste kilden til informasjon om Sponge.
Sponge-forumene
Home to the Sponge Project and the second-best source of information on Sponge. Update announcements are posted regularly. https://forums.spongepowered.org/
Sponge-stiftelsen
Den finansielle siden av prosjektet, en separat entitet som aksepterer, behandler og distributerer donasjoner.
SpongeVanilla
An implementation of SpongeAPI that runs on Vanilla Minecraft (and not Forge).
Spongie
Sponge sin maskot, en tapper liten svamp med en rød kappe.
Spongy
Sponge sin GitHub-bot som lager forhåndsvisninger av pull requests til dokumentasjonen.
Lagledere
The people who direct the Teams (WebDev, Docs, SysOps, subreddit, IRC).