Kunstressurser

Advarsel

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

Denne siden tilbyr den offisielle SpongePowered-logoen og -maskoten. Du kan gjerne bruke dem til å spre ordet om Sponge. Noter imidlertid at disse bildene ikke er tilbudt under MIT-lisensen.

Obs

Hvis du leser en oversatt versjon, vær oppmerksom på at den engelske lisensen er den som teller. Oversatte lisenser gis bare til informasjonsformål.

Du har tillatelse til:

  • Å gjøre mindre forandringer på Spongie sine ansiktsuttrykk - for eksempel å lage et søtt smil, gjøre dem forvirrede eller triste, legge til en hatt, og så videre. Det bør være lett å se at Spongien du lager er maskoten Spongie, men med et annet uttrykk eller annen bekledning.

  • Å bruke Spongie eller SpongePowered-logoen i en artikkel eller et blogginnlegg om Sponge-prosjektet, og for å spre ordet.

  • Bruk SpongePowered-logoen til å lenke til Sponge-hjemmesiden (for eksempel i din signatur på forumer el.l.)

Du har ikke tillatelse til:

  • Å bare bruke maskoten som en lenke til Sponge prosjektet. SpongePowered-logoen (som innehar Spongie sin form) er en bedre representasjon av Sponge-prosjektet når den brukes som en tilknytning eller referanse.

  • Å lage en vesentlig endret versjon av Spongie, der den blir ugjenkjennelig eller klart skiller seg fra den originale Spongie-maskoten.

  • Å legge ditt prosjektbilde til Spongie, eller motsatt.

  • Å påstå at Spongie er din egen maskot, eller bruke den som maskot for ditt eget prosjekt.

  • Å selge eller bruke Spongie i handel uten tillatelse.

  • Å endre enhver farge eller størrelse.

Spongie - den offisielle maskoten til Sponge

Spongie the SpongePowered mascot