Ofte stilte spørsmål

For alle

Hva er Sponge?

Sponge is a new versatile Minecraft: Java Edition API. It was made to enrich your Minecraft experience by allowing plugins to add functionality to Minecraft. Read more about Sponge here: Introduksjon and about the history of Sponge here: Sponge sin historie

Hva kreves for å kjøre Sponge?

Sponge (og Minecraft) krever Java Runtime Environment for å kjøre ordentlig. Du trenger selvfølgelig en datamaskin å kjøre serveren på også, men bortsett fra det kreves ingen ting. Lær mer om å velge korrekt Java-versjon her: Installere Java

Hvor får jeg tak i Sponge?

Beta utvikling bygger av SpongeForge og SpongeVanilla er allerede tilgjengelige: Sponge Dowloads

Hva slags Sponge-implementasjoner finnes?

Sponge-prosjektet driver for øyeblikket med utvikling av to implementasjoner som bruker Sponge-API-en:

  1. SpongeForge, a coremod for Minecraft Forge, which is an existing Minecraft: Java Edition modding framework famous for spurring the Minecraft modding scene. Forge lacks a cross-version API, and this is where Sponge steps in. Sponge allows server owners to deploy Sponge plugins with ease, making server management easier. (SpongeForge was formerly known as Sponge, until it was renamed to avoid confusion).
  2. SpongeVanilla, en frittstående implementering av Sponge API-en, som kjører på toppen av en standard Minecraft server. (SpongeVanilla var tidligere kjent som Granite, frem til utviklings-sammenkomstene ble slått sammen).

Hvor får jeg tak i plugins til Sponge?

På vårt heter pluginregister, som offisielle Ore. Utviklingen har allerede hosted på GitHub. Foreløpig er plugins startet på `SpongeForums<https://forums.spongepowered.org/c/plugins/plugin-releases>`_.

Hva skjedde med Bukkit?

Bukkit-prosjektet sluttet å utvikle sin API og server-modifikasjon. Rett etter sendte en av bidragsyterne en DMCA takedown-notis for å hindre videre spredning av CraftBukkit. Han hadde lov og rett til dette. Både nedlastninger og kildekode til CraftBukkit og avledede prosjekter (slik som Spigot og Cauldron), er ikke lenger allment tilgjengelig. Hvis du vil vite grunnene til at dette affiserte utviklingen av Sponge, kan du se på vår historie-side: Sponge sin historie

Kan jeg kjøre Bukkit-plugins med Sponge?

Ikke med Sponge i seg selv. Sponge bruker sin egen API (Sponge-API-en), og Bukkit bruker Bukkit-API-en. Det er imidlertid mulig at en tredjeparts plugin til Sponge implementerer Bukkit-API-en oppå Sponge-API-en, slik at man kan kjøre Bukkit-plugins.

For eiere av en tjener

Jeg eier en server! Hvordan vil det affisere min server å bytte til Sponge?

For en eksisterende Forge-server, må du laste ned Sponge og plassere den i mods-mappen. Serveren kan deretter startes som en hvilken som helst annen Forge-server.

Servere uten Forge kan velge å bruke SpongeVanilla i stedet, en implementasjon som ikke bruker Forge. Det finnes guider for å bytte fra Bukkit og/eller Canary andre steder på SpongeDocs. Det er verdt å merke seg at mange plugin-utviklere fra Bukkit har stilt seg støttende til Sponge, og planlegger å gjøre sine plugins tilgjengelige for Sponge-servere.

Det vil være mulig å overføre verdener. Det er opp til pluginutviklerne å lage konverteringsprosesser som vil la deg beholde plugin-data, dersom det eksisterer. Noen pluginutviklere vil kanskje ikke gjøre dette.

Det er verdt å merke seg at vi ikke vil ha støtte for Bukkit-plugins på Sponge. Det kan imidlertid være mulig for en tredjepart å lage en måte for Bukkit-plugins å fungere på Sponge.

Hvordan vil byttet til Sponge påvirke spillerne på min tjener?

Å bytte til Sponge bør ikke påvirke spillerne på din tjener. Dersom du (som eier av en tjener) flytter over på riktig måte, vil spillere kunne koble til din tjener på samme måte som før du flyttet over til Forge. De vil ikke trenge å ha Forge installert - med mindre tjeneren din kjører Forge-modifikasjoner, selvfølgelig.

For utviklere

Hva kan jeg gjøre med Sponge?

Sponge tilbyr en modul API. Dette betyr at du kan lage nytt innhold og nye spillemodus på farten, Ta en kikk på våre modulsider for å få en rask start: Creating a Plugin

Hva kan jeg ikke gjøre med Sponge? / Sponge sine begrensninger

Sponge kan ikke brukes til å lage nye blokker, teksturer eller vesener på klient-siden, eller noe annet innhold som krever at klienten modifiseres. Sponge-API-en vil av sikkerhetshensyn ikke støtte å sende modifikasjoner eller plugins til klienten. Du kan imidlertid bruke ForgeAPI-en til klienter og lage Sponge-plugins til serveren. Det er til og med mulig å bruke Sponge på klienten, men det kreves fortsatt modifikasjoner for å gjøre en god del ting.

Jeg er en Bukkit-pluginutvikler! Hvorfor kan ikke Sponge bruke Bukkit sin API?

Bukkits API inneholder under lisensiert kode GPL. Dette er en stor grunn til at Bukkit møtte sin død i september 2014; Ved å gå videre med en ny API lisensiert under MIT-lisensen, falt vi unngå noen av problemene som kan på Bukkit. Mens dette ikke fortsette oss fra Mojangs kontroll, da støtter er proprietær, er det vår tro på at Mojang koden modding og vil frigjør å gjøre det.

Vil jeg kunne aksessere serverens indre med mine plugins?

Å få tilgang til serverinternalsiden (kjent som «NMS» eller «net.minecraft.server» i CraftBukkit) kan stort via MCP, som har et gjøres antall navn som ikke er forvirret. Vær imidlertid oppmerksom på at risikoen til serverinternalsystemet øker tilgang for at pluginet ditt brytes - -dette er ditt privilegium.

See Implementation-dependent Plugins for an introduction about using MCP in your plugin.