Migrere til Sponge

Hensikten med artiklene i denne delen av dokumentasjonen er å hjelpe eiere av eksisterende servere med å flytte fra andre serverplattformer til Sponge.

Advarsel

Ta en backup av serverfilene dine før du migrerer. I tilfelle noe går galt har du fortsatt backupene dine!

Migrere til Sponge

For å migrere til SpongeForge eller SpongeVanilla, se på avsnittene nedenfor. De flese instruksjonene er identiske for begge versjoner av Sponge, og forskjeller påpekes nedenfor.

Migrere fra CraftBukkit eller Spigot

Obs

Spigot er en endret versjon av CraftBukkit.

Verdener

Forge, og dermed SpongeForge (og også SpongeVanilla), bruker samme struktur på verden som vanlig Minecraft. Vanlig minecraft plasserer nether- (typisk world_nether) og end-dimensjonene (typisk world_the_end) inne i world-mappen. Bukkit og Spigot bruker imidlertid ikke dette systemet for å lagre verdener, og man må derfor migrere.

SpongeForge og SpongeVanilla har begge et fullstendig automatisk skript som konverterer verdenene dine for deg. Det fungerer slik:

 1. Skru av din Bukkit- eller Spigotserver og ta en backup av hele mappen.

 2. Installer SpongeForge eller SpongeVanilla i mappen der du kjørte din gamle server, og fjern gamle Bukkit- eller Spigot-jarfiler. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal installere SpongeForge eller SpongeVanilla på en ordentlig måte, les dette.

 3. Start Spongeserveren, og migrasjonen starter automatisk.

 4. Migrasjonsprogrammet ser inn i bukkit.yml-filen for en konfigurasjonsnøkkel som heter world-container, og leter etter verdener å migrere inne i den mappen. Hvis filen ikke eksisterer (eller noe førte til at den ikke kunne leses), vil migrasjonsprogrammet bruke rotmappen til serveren (som er standard i CraftBukkit).

 5. Nå blir migrasjonen gjennomført. På dette tidspunktet blir verdener kopiert fra det vi kaller verdenscontaineren inn i mappen som er definert i server.properties-filen via nøkkelen som heter level-name. Merk at de originale filene i verdenscontaineren ikke blir endret, en kopi lages under migrasjonen.

 6. Bukkit putter ting på rare steder (med rare navn), og derfor må vi gjøre to viktige endringer. Merk deg at disse endringene gjøres basert på antagelser (på grunn av Bukkit sin struktur).

  • Den første endringen er å bytte navn på alle mapper som begynner med verdien til level-name og ender med navnet på en dimensjon fra Minecraft (_nether/_the_end) til DIM-1 og DIM1 respektivt.

  • Den andre endringen er å migrere region-dataen til Bukkit sin nether/the_end. Bukkit plasserer denne dataen inn i DIM-1\region og DIM1\region respektivt, mens Minecraft/Forge forventer at region ligger i roten til verdenens mappestruktur.

Migrasjonsprogrammet kan ikke gi alle nødvendige konfigurasjonsverdier. Dette er grunnen til at du må endre flere parametere for hånd for å passe på at verdenen fungerer ordentlig når du laster den med SpongeForge eller SpongeVanilla. Vi anbefaler sterkt at du bruker en plugin for håndtering av verdener til å sette de riktige parameterne og faktisk laste verdenen.

Obs

Som tidligere nevnt, må vi håndtere flere antakelser når vi migrerer verdenen din. Derfor laster ikke Sponge verdenen din direkte, du må installere en plugin for å håndtere det.

Hvis alt gikk fint, bør teksten generert av migrasjonsverktøyet se omtrent slik ut:

[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Checking for worlds that need to be migrated...
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrating [world_lol] from [.].
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrated world [world_lol] from [.] to [.\world\world_lol]
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrating [world_nether] from [.].
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrated world [world_nether] from [.] to [.\world\DIM-1]
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrating [world_the_end] from [.].
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: Migrated world [world_the_end] from [.] to [.\world\DIM1]
[17:32:29] [Server thread/INFO] [Sponge]: [3] worlds have been migrated back to Vanilla's format.

Når dette er gjort, bør du ha en kopi av verdenen(e) din(e) på en struktur som Sponge kan laste inn. De originale filene til verdenen(e) forblir uendret der de lå originalt, i tilfelle noe gikk galt.

Konfigurasjonsfiler for serveren og verdener

Både CraftBukkit og Sponge bruker filer som er gjort tilgjengelige av vanlig Minecraft. Disse filene kan dermed gjenbrukes av Sponge, dersom de allerede finnes i din CraftBukkit-installasjon:

 • server.properties

 • banned-ips.json

 • banned-players.json

 • ops.json

 • usercache.json

 • whitelist.json

De følgende filene brukes kun av CraftBukkit, og kan fjernes fordi Sponge ikke bruker dem:

 • bukkit.yml

 • commands.yml

 • help.yml

 • permissions.yml

Brukere som migrerer fra Spigot vil kanskje sammenligne spigot.yml med Sponge sin global.conf. Noen nøkler i spigot.yml har motstykker i global.conf, og du vil kanskje kopiere over verdier som finnes i begge filene.

Plugins

Sponge har ikke innebygd støtte for Bukkit-plugins. Noen medlemmer i samfunnet jobber imidlertid med å implementere Bukkit sit API i en spesiell Sponge-plugin, som kan gjøre at Bukkit-plugins fungerer på en Spongeserver. Denne pluginen har ikke ennå noen lanseringsdato.

Ore er Sponge sitt offisielle nettsted for å finne plugins, og vi anbefaler at du laster ned alle dine Sponge-plugins fra Ore. Når du leter etter erstatninger til dine Bukkit-plugins, bør du ha noen få ting i bakhodet:

 • Ikke alle Bukkit-utviklere har valgt å lage versjoner av sine plugins til Sponge. Med tiden kan det imidlertid hende at noen andre lager en passende erstatning.

 • Ikke alle Sponge-plugins som er oversettelser fra Bukkit vil oversette konfigurasjonsfiler automatisk. Hvorvidt man skal automatisk oversette konfigurasjonsfiler er et valg som tas av hver enkelt pluginutvikler.

 • Noen Sponge-plugins som er oversatt fra Bukkit kan ha endret funksjonalitet, eller ikke engang bruke samme struktur på konfigurasjon.

Migrere fra Canary

Verdener

Forge, og dermed SpongeForge (og også SpongeVanilla), bruker samme struktur på verden som vanlig Minecraft. Vanlig minecraft plasserer nether- (typisk world_nether) og end-dimensjonene (typisk world_the_end) inne i world-mappen.

Canary flytter nether- og end-dimensjoenene ut av world-mappen, og dette må endres på dersom du vil beholde dine gamle nether- og end-dimensjoner når du kjører Sponge. Canare tilbyr imidlertid en enkel metode for å konvertere Canary-verdener til en struktur som kan brukes av Sponge med /makevanilla-kommandoen. Hvis konverteringen av verdenen er en suksess, vil resultatet bli plassert i vanilla-mappen.

Konfigurasjonsfiler for serveren og verdener

Sponge bruker mange filer som blir gjort tilgjengelige av vanlig Minecraft, slik som server.properties. Canary gjør dessverre ikke det; den eneste filen som er felles med vanlig Minecraft er usercache.json. Dermed er usercache.json den eneste filen fra Canary som kan gjenbrukes av Sponge.

Likevel er det mulig å manuelt migrere noen konfigurasjonsfiler fra Canary til deres motstykker i Sponge, disse listes opp nedenfor.

Canary-fil(er)

Sponge-motstykke(r)

server.cfg <verden>_<dimensjon>.cfg

server.properties

<verden>_<dimensjon>.cfg

global.conf <dimensjon>/dimension.conf

ops.cfg

ops.json

db.cfg

Motstykke finnes ikke

motd.txt

Motstykke finnes ikke

Plugins

SpongeVanilla og SpongeForge har ikke innebygd støtte for Canary-plugins. Det kan kanskje være mulig å reimplementere Canary sitt API i en spesiell Sponge-plugin.

Ore er Sponge sitt offisielle nettsted for å finne plugins, og vi anbefaler at du laster ned alle dine Sponge-plugins fra Ore. Når du leter etter erstatninger til dine Canary-plugins, bør du ha noen få ting i bakhodet:

 • Ikke alle Canary-utviklere har valgt å lage versjoner av sine plugins til Sponge. Med tiden kan det imidlertid hende at noen andre lager en passende erstatning.

 • Ikke alle Sponge-plugins som er oversettelser fra Canary vil oversette konfigurasjonsfiler automatisk. Hvorvidt man skal automatisk oversette konfigurasjonsfiler er et valg som tas av hver enkelt pluginutvikler.

 • Noen Sponge-plugins som er oversatt fra Canary kan ha endret funksjonalitet, eller ikke engang bruke samme struktur på konfigurasjonen.

Migrere fra Forge

Å migrere fra en vanlig Forge-server til en SpongeForge- eller SpongeVanilla-server er en rimelig enkel prosess som krever lite eller ingen forberedelse.

Migrere til SpongeForge

Du må først passe på at du bruker en versjon av Forge som er kompatibel med den versjonen av SpongeForge du har tenkt til å bruke. Du kan finne anbefalte versjoner av Forge på Forge sin nedlastingsside. Hvis du bruker andre mods, må de også oppdateres.

Når du er klar til å installere SpongeForge, kan du ta de følgede stegene:

 1. Stopp Forge-serveren din hvis den kjører.

 2. Last ned SpongeForge fra Sponge sin nettside, og Forge fra MinecraftForge.

 3. Plasser SpongeForge.jar inn i din mods-mappe.

 4. Start serveren og start festen!

Obs

Hvis SpongeForge er den eneste modden på serveren din, vil spillere kunne logge inn med den vanlige Minecraft-klienten. Andre mods vil kanskje kreve at spillerne installerer Forge på sine egne datamaskiner.

Migrerer til SpongeVanilla

Advarsel

Hvis du migrerer til SpongeVanilla: du vil miste all data og alle blokker og entiteter fra Forge mods, siden SpongeVanilla ikke kan kjøre Forge mods. Ha det i bakhodet når du bestemmer deg for om du vil bruke SpongeForge eller SpongeVanilla.

Migrasjonsprosessen er nesten lik som over:

 1. Stopp Forge-serveren din hvis den kjører.

 2. Last ned SpongeVanilla fra Sponge og den vanlige serveren fra Mojang.

 3. Plasser dine verdener og konfigurasjonsfiler i servermappen.

 4. Kjør serveren ved å starte spongevanilla.jar-filen.

Migrere fra vanlig Minecraft

Administratorer av vanlige Minecraftservere kan enkelt migrere til Sponge, fordi Forge, og dermed SpongeForge (og også SpongeVanilla), bruker samme struktur på verden som vanlig Minecraft. Sponge bruker også de samme filene som vanlig Minecraft, slik som server.properties.

Først bør du bestemme deg for om du vil bruke SpongeForge eller SpongeVanilla.

Obs

Begge versjoner av Sponge kan spilles på av vanlige Minecraft-klienter. Dette gjelder imidlertid bare SpongeForge så lenge du ikke installerer noen andre Forge-mods som krever endringer hos klienten.

 1. Stopp serveren din hvis den kjører

 2. Last ned SpongeVanilla eller SpongeForge.

 3. Plasser dine verdener og konfigurasjonsfiler i servermappen.

 4. Kjør din nye server.

Installere Sponge

Veiledningene på sidene Installere SpongeForge og Installere SpongeVanilla inneholder instruksjoner for hvordan du installerer Sponge mens du migrerer.