Logging en Debugging

Er zijn enkele logging frameworks beschikbaar voor gebruik in Java. Logging heeft de voorkeur tegenover tekst printen naar stdout of stderr met System.out.println() voor een aantal redenen:

 • Gelogde berichtten zijn gelabeld met een bronnaam zodat het makkelijk is om uit te zoeken van waar de gelogde berichten komen.
 • Gelogde berichten hebben een niveau van belangrijkheid welke het toelaat om hierop te filteren (bv. schakel alle niet-kritieke berichten uit).
 • De beschikbare logging frameworks maken het mogelijk voor jou om berichten van bepaalde bronnen uit of aan te zetten.

Sponge gebruikt org.slf4j.Logger`, niet ``java.util.logging.Logger.

Het verkrijgen van een logger

De Guice module die gebruikt wordt tijdens de initialisatie van de plugins heeft een logger voor de plugins. Dit laat je toe om een veld, methode of constructor te annoteren met de @Inject annotatie om zo de logger te krijgen voor jou plugin. Deze is voorgeconfigureerd met de correcte plugin ID.

Notitie

Bekijk Hoofdklasse uw plugin voor meer informatie over het configureren van uw plugin ID.

Voorbeeld - veld

import com.google.inject.Inject;
import org.slf4j.Logger;

@Inject
private Logger logger;

Voorbeeld - functie

private Logger logger;

@Inject
private void setLogger(Logger logger) {
  this.logger = logger;
}

Voorbeeld - Constructor

// For the purpose of this example, "Banana" is the class name

private Logger logger;

@Inject
public Banana(Logger logger) {
  this.logger = logger;
}

Het is aangeraden om je logger te definiëren in je main plugin klasse aangezien het geïnstantieerd wordt met de Guice injector wanneer de plugin geladen is.

Een getter methode voor je logger maken in dezelfde klasse als waar hij gedefinieerd was is ook ideaal maar optioneel. Een voorbeeld getter methode wordt hieronder geïllustreerd.

public Logger getLogger() {
  return logger;
}

Uitzenden van berichten

Een bericht versturen met je logger is heel simpel.

Notitie

Het volgende voorbeeld veronderstelt dat de getter methode voor uw logger getLogger() heet, zoals getoond in het vorige deel. Dit kan veranderen op basis van hoe u de getter methode heeft noemde.

getLogger().info("String");
getLogger().debug("String");
getLogger().warn("String");
getLogger().error("String");

De ‘string’ is het bericht dat je wenst te sturen. Bijvoorbeeld:

getLogger().warn("This is a warning!");

Manipulating the Logging

Notitie

These techniques should only be used in very rare cases such as badly chosen logging defaults in libraries. Add a config option to disable those if you use them.

Some libraries use bad logging practices such as logging on too high a level. In these cases, you have three choices:

 1. Ask the author of that library to adjust their logging standards, as this fixes the problem at its source.

 2. Recommend your users to configure the logging using a log4j2.xml config file. Provide users with the recommended configuration additions.

 3. Configure the logging in your plugin yourself:

  ((org.apache.logging.log4j.core.Logger) LogManager.getLogger("FtpLoggingFilter")).setLevel(Level.WARN);
  

  This configures the log level of the FtpLoggingFilter logger to WARN. This will hide all messages that use a lower log level such as INFO and DEBUG.

  Waarschuwing

  This solution assumes that log4j2 is used as logging framework by the server, however that might not be the case for all/future implementations of the SpongeAPI.

If you have any questions regarding logging you can always ask us on IRC, Discord or the Forums.