Ore Web API

Ore oferuje JSON Restful API do interakcji z modami oraz pluginami indeksowanymi przez Ore. Następująca to trwająca specyfikacja tego API.

Typy Danych

Mamy kilka opartych na liczbach całkowitych typów danych typu enum, używanych w całym interfejsie API. Poniżej znajduje się lista tych typów.

Identyfikatory Kategorii:

0

Narzędzia Administratora

1

Narzędzia czatu

2

Narzędzia deweloperskie

3

Gospodarka

4

Rozgrywka

5

Gry

6

Ochrona

7

Odgrywanie ról

8

Zarządzanie Światem

9

Pozostałe

10

Niezdefiniowany

Sortowanie ID metod:

0

Najwięcej gwiazdek

1

Najwięcej pobrań

2

Najwięcej wyświetleń

3

Najnowsze

4

Ostatnio aktualizowane

Ścieżki

Poniżej znajduje isę lista następujących tras, które są obecnie dostępne w interfejsie API.

Deprecated Routes

The following routes are deprecated and should not be used. The replacements are likely to differ from the old one, so consult the docs before migrating.

Deprecated

Replacement

/api/projects

/api/v1/projects

/api/users

/api/v1/users

/api/projects/:pluginId/version

/api/v1/projects/:pluginId/version

/api/projects/:pluginId/versions/:version

/api/v1/projects/:pluginId/versions/:version

/api/projects/:pluginId

/api/v1/projects/:pluginId

/api/users/:username

/api/v1/users/:username

/api/projects/:pluginId/versions/:name

/api/v1/projects/:pluginId/versions/:name