Publikowanie Twojego Pluginu

Sponge’s official plugin / mod repository, Ore, is a free and open-source project that anyone may publish their Sponge plugins or Forge mods on.

Pakowanie Twojego Pluginu

Ore requires any projects to be packaged with a mcmod.info descriptor file in the top-level of your JAR file. This file is used to automatically infer some important details about your project to make the upload process easier. Ore will reject your plugin if this file is missing from the JAR. Luckily, SpongeAPI has a built-in annotation processor that creates this file for you automatically, on compile, using the @Plugin annotation that you have likely already created in your plugin’s main class.

Informacja

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat tworzenia i kompilacji twojego pierwszego pluginu, zobacz Główna Klasa Pluginu

For reference, here is a sample mcmod.info file:

[
  {
    "modid": "my-plugin",
    "name": "MyPlugin",
    "version": "1.0.0",
    "description": "My first plugin!",
    "url": "https://spongepowered.org",
    "authorList": [
      "windy",
      "Zidane",
      "gabizou"
    ],
    "requiredMods": [
      "[email protected]",
      "[email protected]",
      "[email protected]"
    ],
    "dependencies": [
      "[email protected]",
      "[email protected]",
      "[email protected]"
    ]
  }
]

At the very least, each Ore project must have the modid, name and, version fields completed.

Przesyłanie Twojego Pluginu

Once your plugin’s JAR file is packaged with an mcmod.info descriptor file in the top-level, it is ready for uploading! To create a project on Ore, you must have an active Sponge account. Hitting the „Sign up” button in the top-right corner will take you to the appropriate page to create one. If you already have an account, just hit the „Log in” button in the top-right corner to log into Ore.

Po zalogowaniu przejdź do swojego awatara i wybierz opcję „Nowy” w rozwijanym menu lub naciśnij klawisz „C”.

Podczas przesyłania kreator tworzenia najpierw poprosi o przesłanie głównego pliku do przesłania, a następnie o oddzielny podpis.

Konfigurowanie twojego projektu na Ore

Po przesłaniu wtyczki otrzymasz kilka ustawień, które pozwolą Ci skonfigurować twój projekt. Nie martw się, wszystko to można później zmienić w panelu ustawień. Po skonfigurowaniu projektu będziesz mógł zaprosić użytkowników Sponge do udziału w projekcie. Każdy użytkownik zarejestrowany na forum może zostać zaproszony do projektu, nawet jeśli nigdy nie zalogował się do Ore. Po utworzeniu projektu zaproszeni użytkownicy otrzymają powiadomienie i będą mogli zaakceptować lub odrzucić zaproszenie. Członkowie projektu nie będą widoczni publicznie, dopóki zaproszenie nie zostanie zaakceptowane.

Istnieją obecnie trzy grupy, które możesz przypisać do członków projektu: Deweloper,` Edytor` i Wsparcie. Użytkownikowi, który utworzył projekt, zostanie przypisany „Właściciel”, który ma nieograniczony dostęp do projektu. Oto krótki opis tego, co każda grupa może zrobić w ramach projektu.

Właściciel

Maksymalnie jeden właściciel do projektu jest niezbywalny (na razie) i jest jedyną grupą, która może przydzielać role innym członkom.

Deweloperzy

Deweloperzy mogą tworzyć/edytować kanały zwolnień, strony i tworzyć/edytować wersje.

Redaktor

Edytorzy mogą edytować strony.

Wsparcie

Wsparcie nie może nic zrobić, tylko sposób pokazania, że członek jest częścią projektu.

Documenting Your Project With Pages

To document your plugin Ore offers the creation of pages. By default, you get a «Home» page when you create your new Project. To add new pages, you can click on the «+» icon in the Pages bar on the right of the screen; doing so will open a pop-up where you can choose a name and the parent page (adding a page on the Home page is not possible). If you choose the «<None>» option the page will become a root page where you can later add child pages on. If you choose to add it to another page the page will only show when the parent page is expanded. To document your pages, you can use CommonMark.

Linking Pages

If you have the following tree structure in your pages:

 • Home

 • Komendy
  • Użytkownik

  • Admin

 • Ustawienia
  • Config

  • Zezwolenia

And you want to add a link from the home page to the Config page in Setup you can use WikiLinks. To add a WikiLink use the format [[Link]] so on the home page you can add [[Setup/Config]] and this will get be converted to a link that is guaranteed to work.

Informacja

You can also specify a title for the link and separate it with a Pipe symbol so [[Title|Link]] will become a link with the title

Informacja

WikiLinks are only supported in Ore so if you use them on the Home-page they will not be displayed correctly on the forums. However, we still recommend using WikiLinks instead of normal links to guarantee the future working of your wiki.

Project States

When creating a new project, a banner will appear telling you your project is in a «new» state. The new state is intended to indicated to users and admins you are still working on the setup of your project. If you have finished documenting your plugin to make it comply with the guidelines, click the «publish» button to complete the process. However, if you don’t publish it yourself then the project will be published automatically 24 hours after its creation.

Needs Changes

Ore staff can hide your project and request changes; the changes in question will be listed in the banner. This state will hide your project from the public; if you are done you can send your project for approval.

Needs Approval

In this state your project is still hidden from the public while waiting for a staff member to review and validate the changes that were requested. Please be patient, the staff members might be busy with other tasks. If the project gets approved it will automatically become visible again. Please make sure to actually fix the points that require changes.