Twój wkład w Sponge

Niniejsza sekcja opisuje sposoby jakich możesz zaangażować się w tworzenie Sponge.

Jakie są projekty, w których mogę pomóc?

Projekt Sponge i jego części są utrzymywane na GitHub. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z GitHub i narzędziami Git, to powinieneś pierw spojrzeć tutaj Praca z Git(Hub). Zaleca się zdecydowanie przeczytać nasze Zasady współpracy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Istnieje kilka projektów, w których obecnie możesz pomóc:

  • SpongeAPI

  • SpongeForge

  • SpongeVanilla

  • SpongeCommon

  • Mixin

  • SpongeDocs

  • Ore

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o strukturze projektu oraz jak dane projekty są powiązane ze sobą to powinieneś przeczytać Struktura Projektu Sponge.

Jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna?

Wkład podstawowy

Może to zrobić prawie każdy. Nie musisz znać języka programowania takich jak Java czy Python, aby:

  • Testowanie SpongeForge lub SpongeVanilla i zgłaszanie błędów lub używania nawyków

  • Zgłaszanie lub sugerowanie jakichkolwiek błędów, usterek czy bugów, które można napotkać

  • publikować propozycje lub pomysły, które polepszą Sponge

Reporting bugs best via our GitHub repositories, suggestions fit onto our forums. Just have a look at our Bug Reporting page for further instructions.

Wkład pośredni

Powinieneś posiadać przynajmniej podstawową znajomość Java, Python lub reST, aby pomóc w następujących kwestiach:

The development of the SpongeAPI, SpongeForge, SpongeVanilla and Ore as well as the SpongeDocs is done in several repositories hosted on GitHub.

Zaawansowane wsparcie

And finally, these are the most difficult things you can help out with. Advanced knowledge of Java, Minecraft and at least basic knowledge of the SpongeAPI and its structure is strongly advised before attempting to help out with:

Zawartość