Sponge sin historie

Denne siden er delt opp i to hoveddeler:
  • historien om selve prosjektet
  • historien om vår kjære maskot Spongie

Historien om prosjektet

Sponge ble grunnlagt som et bedre alternativ til API-ene tilgjengelige per September 2014. Sponge Ansatte består av mange mennesker fra ulike fellesskap, f.eks, Spout/Spoutcraft, Forge, Cauldron og en del andre.

Da utviklingen av Bukkit og Cauldron fikk en brå slutt, ble Minecraft fellesskapet sjokkert. Flere utviklere fra de ovennevnte fellesskapene, samlet seg i #nextstep på Esper.NET, og diskuterte fremtiden til Minecraft modifikasjon. Det ble bestemt at det absolutt var en etterspørsel etter en ny API fordi CraftBukkit ressursen (også Cauldron) ble tatt ned.

Flere mål bør oppnås med den nye API-en:
  • sammenheng
  • stabilitet på tvers av Minecraft oppdateringer
  • brukervennlighet
  • samsvar med Mojangs lisensavtale for sluttbrukere
  • beskyttelse mot fjerning etter brudd med DMCA

Målene var for det meste klart, men det stod igjen å velge en rute. Det snart opprettede prosjektet hadde heller ikke noe navn. Navnet Sponge som prosjektnavn ble først nevnt den 6. September av Firehead94. Tydeligvis ble navnet sittende.

Den initielle tilretteleggelsen for SpongeAPI og SongeForge ble gjort den 7. og 8. September 2014, av Zidane, en av Sponge sine prosjektledere. Dette var begynnelsen på utviklingen av SpongeAPI og SpongeForge (som het Sponge i den tid).

På den 7. September 2014, ble den initielle tilretteleggelsen til Granite, en API basert på Vanilla Minecraft, gjort.

Utviklingen av SpongeForge og API-en fikk stor fremdrift, noe som ledet opp til den første API utgivelsen den 1. Desember 2014. Imidlertid var denne versjonen langt fra funksjonelt ferdig, og en bare-API utgivelse, noe som betydde at det ennå ikke fantes en offisiell implementering.

Den 26. Desember 2014, Granite sammenkomsten, bestemte seg for å begrense Granite til bruken av SpongeAPI-en. Det gjorde Granite til den første uoffisielle Sponge implementeringen for Vanilla Minecraft. Den 26. mars, ble endelig Granite sammenkomsten en del av Sponge sammenkomsten, og Granite ble til SpongeVanilla, den offisielle SpongeAPI implementeringen for Vanilla Minecraft. Omtrent en måned senere, begynte samlingen av Granite og SpongeForge kodebasen i SpongeCommon. SpongeCommon ble brukt for å samle all delt kode mellom de to implementeringene, mens implementerings-spesifikk kode fortsatt er i SpongeVanilla og SpongeForge.

On April 21st, 2015 SpongeAPI 2.0 was finally released. On April 25th, 2015 development builds of SpongeForge (#428, Inspired Wallaroo) were finally made available. The first alpha build of SpongeVanilla (DEV#17) was released on September 13th, 2015.

On December 31st, 2015 SpongeAPI 3.0.0 was released, along with SpongeForge (#1000) and SpongeVanilla (#129) entering their beta.

Spongie - vår maskot

Spongie er vår vennlige, hjelpsomme og litt gjennombløte maskot. Ikke gjør slik at hun griner, siden hun er en veldig sensitiv person.

Historien om Spongie

Spongie first appeared in #Sponge on Esper.NET around September 2014. She was created and posted by DragonsPainter. Strad, another user, felt that Spongie would look better with a moogle-like antenna, a Forge furnace instead of a Cauldron and replaced the Spigot with Spout. An anonymous user then removed all labels and introduced her as the icon and background logo for the Sponge reddit section.

This older version of Spongie sadly isn’t available as vector graphic. Thus Sponge staff decided to create a new vectorized version. Two new drafts were then posted on State of Spongie. The currently used assets are located here.