Lisens

Advarsel

This documentation refers to an outdated SpongeAPI version and is no longer actively maintained. While the code examples still work for that API version, the policies, guidelines, and some links may have changed. Please refer to the latest version of the documentation for those.

SpongeForge, SpongeVanilla, SpongeCommon og Sponge-API-et er lisensiert under MIT-lisensen. Vi har ingen lisensavtale for bidragsytere, og bidrag til Sponge-prosjektet er velkomne. Vi gir også eksplisitt tillatelse til å distribuere SpongeForge i alle tredjeparts modpacks.

MIT-lisensen er svært lite restriktiv, og setter omtrent ingen grenser for hva som kan gjøres med Sponge. Det eneste kravet er at copyright-headeren må beholdes intakt.

Det er en ekte verdi i å lisensiere Sponge under MIT-lisensen, spesielt tatt i betrakning hva som skjedde med andre prosjekter med mål som ligner på Sponge sine. Lisensen gir sinnsro ved å sørge for at Sponge har en lys fremtid. Flere detaljer om lisensen kan man finne på https://choosealicense.com/licenses/mit/.