Bloki

Bloki są fundamentem każdego Minecraftowego świata, elementem, który czyni Minecrafta Minecraftowym. Ta sekcja wyjaśnia jak informacje o typach i atrybutach bloków są odczytywane i ustawiane przez SpongeAPI, czym są „tile entities” (jednostki płytkowe) i jak można je oswoić, aby zachowywały się tak jak chcesz.