Tekst

Sformatowany Text może być utworzony używając Text.Builder w sposób przedstawiony w tej sekcji. Obszerne Text API może być użyte na wiele różnorodnych sposobów aby łączyć stylowanie, kolorowanie oraz dodawanie akcji do tekstu, znanych jako TextAction.

Paginajca, proces rozdzielania zawartości (list z tekstem) do odrębnych stron zostanie również tutaj omówiony.