Sponge sin historie

Denne siden er delt opp i to hoveddeler:
  • historien om selve prosjektet

  • historien om vår kjære maskot Spongie

Prosjektets historie

Sponge ble grunnlagt som et bedre alternativ til API-ene som var tilgjengelige i September 2014. Sponge Ansatte består av mange mennesker fra ulike fellesskap, f.eks, Spout/Spoutcraft, Forge, Cauldron og en del andre.

Da utviklingen av Bukkit og Cauldron fikk en brå slutt, ble Minecraft-fellesskapet sjokkert. Flere utviklere fra de ovennevnte fellesskapene samlet seg i #nextstep på Esper.NET, og diskuterte fremtiden til Minecraft-modifikasjon. Det ble bestemt at det absolutt var en etterspørsel etter et nytt API, fordi kildekoden til CraftBukkit (og Cauldron) ble tatt ned fra nettet.

Flere mål bør oppnås med det nye API-et:
  • sammenheng

  • stabilitet på tvers av Minecraft-oppdateringer

  • brukervennlighet

  • samsvar med Mojangs lisensavtale for sluttbrukere

  • beskyttelse mot fjerning under DMCA (USA sin Digital Millennium Copyright Act)

Selv om målene for det meste var klare, var veien fremover uklar. Det vordende prosjektet hadde heller ikke noe navn. Sponge som prosjektnavn ble først nevnt den 6. september av Firehead94. Navnet ble sittende.

Første commit til SpongeAPI og SpongeForge ble gjort den 7. og 8. september 2014 av Zidane, en av Sponge sine prosjektledere. Dette var begynnelsen på utviklingen av SpongeAPI og SpongeForge (som het Sponge på det tidspunktet).

Den 7. september 2014 ble første commit til Granite, et API basert på vanlig Minecraft, gjort. Granite ble først startet som eget prosjekt, og planla å implementere sitt eget API i tillegg til SpongeAPI. Granite og SpongeForge sameksisterte til 20. april 2015.

Utviklingen av SpongeForge og API-et fikk stor fremdrift, noe som ledet opp til første utgivelse av API-et den 1. desember 2014. Imidlertid var denne versjonen langt fra funksjonelt ferdig, og en utgivelse av kun API-et, noe som betydde at det ennå ikke fantes en offisiell implementasjon.

Den 26. desember 2014 bestemte Granite-teamet seg for å begrense Granite til å kun bruke SpongeAPI. Dermed ble Granite den første uoffisielle Sponge-implementasjonen til vanlig Minecraft. 26. mars ble Granite-teamet endelig en del av Sponge-teamet, og Granite ble SpongeVanilla, den offisielle implementasjonen av SpongeAPI til vanlig Minecraft. Omtrent en måned senere begynte samlingen av Granite og SpongeForge-kodebasene i SpongeCommon. SpongeCommon ble laget for å inneholde all delt kode mellom de to implementasjonene, mens implementasjonsspesifikk kode forblir i SpongeVanilla og SpongeForge.

Den 21. april 2015 ble SpongeAPI 2.0 endelig lansert. Den 25. april 2015 ble utviklerversjoner av SpongeForge (#428, Inspired Wallaroo) endelig gjort tilgjengelige. Den første alfaversjonen av SpongeVanilla (DEV#17) ble utgitt 13. september 2015.

Den 31. desember 2015 ble SpongeAPI 3.0.0 utgitt, samtidig som SpongeForge (#1000) og SpongeVanilla (#129) gikk inn i betafasen.

Spongie - vår maskot

Spongie er vår vennlige, hjelpsomme og litt bløte maskot. Hun er veldig sensitiv, så ikke få henne til å gråte.

Spongie sin historie

Spongie dukket opp for første gang i #Sponge på Esper.NET rundt september 2014. Hun ble skapt og postet av DragonsPainter. Strad, en annen bruker, følte at Spongie ville se bedre ut med en moogle-lignende antenne, en Forge ovn i stedet for en gryte, og erstattet Spigot med Spout. Så fjernet en anonym bruker alle etiketter og introduserte henne som ikonet og bakgrunns-logoen til Spigot Reddit seksjonen.

Denne eldre versjonen av Spongie finnes dessverre ikke som vektorgrafikk. Derfor bestemte Sponge-ansatte seg for å lage en ny, vektorisert versjon. To nye utkast ble så postet på State of Spongie. Ressursene som brukes nå kan du finne her.